Enciclopedia Galega Universal (1999)

Portada do tomo 9 en que aparece referenciado Ferreiro Peinó
Cara ao final da páxina aparece a breve entrada sobre Peinó

Gran Enciclopedia Gallega (2000)

Portada do tomo 34 en que sae referenciado Peinó
Na columna da dereita comeza a entrada de Peinó
As primeiras liñas da páxina son as últimas das palabras escritas sobre o escultor

Diccionario Enciclopédico Galego Universal (2003)

Portada do tomo 27 en que aparece referenciado Ferreiro Peinó
As breves liñas dedicadas a Peinó atópanse na columna esquerda

Dicionario biográfico de Galicia (2011)

Portada do tomo II
A entrada de Ferreiro Peinó, no medio da columna esquerda