Ao longo dos anos, varios artistas fixeron caricaturas ou representaron a Luis Ferreiro Peinó. Curiosamente case todas elas se corresponden co seu perfil esquerdo. Sería por vontade do propio Peinó, ou unha simple casualidade? A continuación mostramos todas elas.

Luis Losada Rey
Ignacio
Autor descoñecido
Danip —Daniel Pérez Pereira— (1977)
Publicada no catálogo da exposición dese ano
José Mouriz (1982)
Publicada no libro Homes de Lugo (1986)
Paco Díaz (2002)
Publicada en La Voz de Galicia o 10 de marzo dese ano
Zalo (2004)
Revista Artesonado (número 31)