Luis Ferreiro Peinó, no ano 1975 rematou os estudos na Escola de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos Ramón Falcón de Lugo, na que obtivo o título de Graduado na especialidade de Cerámica. Neses anos realizou varios traballos en escaiola.

Logo, no seu taller, elaborou outras obras. Entre elas temos Tino Prados, Rafael Alberti e peregrinos de escaiola (estes últimos a partir do ano santo compostelán de 1982).

ALBERTI
Probablemente a partir de 1982
Escaiola
18x10x25 cm
PARELLA
ca. 1970-1975
Escaiola
45x12x36 cm
HOME
ca. 1970-1975
Escaiola
21x24x36 cm
TINO PRADOS
1982
Escaiola
25x16x30 cm
CARA
ca. 1970-1975
Escaiola
20x9x28 cm

Parella, Home e Cara foron feitas na Escola de Artes Aplicadas Ramón Falcón de Lugo

PEREGRINA
A partir de 1982
Escaiola
7x5x18 cm
Moldes para os numerosos peregrinos que elaborou desde 1982
PEREGRINO
A partir de 1982
Escaiola
8x5x20 cm